Tjänster

Vi har grävmaskinsuthyrning med maskiner från 1,5 - 30 ton med kringutrustning till olika arbetsuppgifter.

Vi sysslar med dräneringsarbeten, vatten och avlopp, dikesrensning, dammbyggen, markarbeten, rivning och betongbilning, grundläggningsarbete, pålning och mycket mer.

Vårt arbetsområde är Skåne.